خبر : نقص فنی علت انفجار گاز در دزفول - اسپاد نیوز


معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول گفت: علت حادثه انفجار مخزن گاز ال پی جی د