خبر : تصادف خونین در جاده دریای ساری - اسپاد نیوز


برخورد خودرو به تیر برق دو کشته بر جای گذاشت.