خبر : خسارت تندباد در اردبیل جزئی است - اسپاد نیوز


مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل میزان خسارت تندباد در این استان را جزئی