خبر : جدول/نرخ رسمی ارزها ثابت ماند - اسپاد نیوز


امروز نرخ رسمی ارزها بدون تغییر درج شد.