خبر : تصاویر/ جمع آوری معتادین متجاهر - اسپاد نیوز


در عملیاتی که مأموران پلیس در نقاط مختلف تهران به مرحله اجرا گذاشتند بیش از یکه