خبر : تشییع پیکر دکتر یلدا - اسپاد نیوز


مراسم تشییع پیکر دکتر علیرضا یلدا صبح امروز یکشنبه با حضور حسن قاضی زاده هاش