خبر : همایش تقدیر از پژوهشگران برتر سپاه - اسپاد نیوز


به گزارش جهان نیوز، همایش تقدیر از پژوهشگران برتر سپاه با حضور رئیس ستادکل ن