خبر : کاروانسرای «قلعه خرگوشی» یزد - اسپاد نیوز


کاروانسرای قلعه خرگوشی، کاروانسرایی سنگی در دل کویر یزد و یکی از مهم‌ترین