خبر : کاهش قیمت در نمادهای بارپایه - اسپاد نیوز


در معاملات امروز یکشنبه 96.05.15 در بازار برق بورس انرژی ، 2,604,000 کیلووات برق به ارزش 16 میل