خبر : نمادهای کم باری همچنان پرتقاضا - اسپاد نیوز


در معاملات امروز یکشنبه 96.05.08 در بازار برق بورس انرژی ، 1,597,000 کیلووات برق به ارزش 12 میل