خبر : عرضه محدود در بازار و استقبال خوب خریداران - اسپاد نیوز


در معاملات امروز شنبه 96.05.07 در بازار برق بورس انرژی ، 1,661,000 کیلووات برق به ارزش 8 میلیاB