خبر : هفتمین هم اندیشی بانوان مدیر قرآنی منتخب کشور برگزار شد - اسپاد نیوز


هفتمین نشست هم اندیشی بانوان مدیر قرآنی سراسر کشور با موضوع  آموزش مدیران و ساD
سیره امام علی(ع) در برخورد با غارتگران «مدرسه شبهه پژوهی مهدویت» برگزار می‌شود دعوت به حضور حداکثری مردم و بیان معیارهای اسلامی در انتخابات اگر در جامعه‌ای عدالت رعایت نشود، حق الله نادیده گرفته شده است کمیته متحد علمای پنجاب با حضور علمای شیعه و سنی برگزار شد می توان محافل دعا را با تعداد افراد محدود در منازل برگزار کرد مسئولیت کسی که محبت امام علی (ع) در دل اوست، بیش از دیگران است آیین رونمایی کتاب نعمت جان به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را مهم‌ترین فضیلت قرآنی امام علی (ع)