خبر : هفتمین هم اندیشی بانوان مدیر قرآنی منتخب کشور برگزار شد - اسپاد نیوز


هفتمین نشست هم اندیشی بانوان مدیر قرآنی سراسر کشور با موضوع  آموزش مدیران و ساD
مرحله اول آزمون ارزیابی حافظان قرآن ۳۱ اردیبهشت برگزار می شود معلمین و متعلمین قرآن کریم، شرافت یافتگان الهی هستند حضور بیگانگان در افغانستان، عرصه را برمردم این کشور تنگ‌ کرده است مستند «دمی درنگ» با کشف شگفتی های روح و روان پخش می شود دیوارنگاره جدید بر روی ساختمان سازمان تبلیغات رونمایی شد هم‌اکنون در خط مقدم «جنگ رسانه‌ها» قرار داریم نقش و ضرورت در میدان بودن جامعه قرآنی ارتقا کیفیت تلاوت‌ها در سی و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن نشست علمی حکمت سیاسی متعالیه برگزار می شود حکمرانی از دیدگاه قرآن کریم بررسی می شود