خبر : قطع ۲۵۶ درخت کهنسال در کمربندی رباط کریم به اسلامشهر - اسپاد نیوز


بهارستان- شامگاه جمعه، ۲۵۶ درخت کهنسال در خیابان درختی امامزاده باقر(ع) قطع شد.