خبر : حریق گسترده در زیستگاه طبیعی تالاب میقان اراک - اسپاد نیوز


اراک- آتش‌سوزی گسترده در تالاب میقان اراک از ساعات اولیه بامداد امروز آغاز شد8