خبر : خودویرانگری علی‌عشقی در «شرقی غمگین»/ تیزر نمایش منتشر شد - اسپاد نیوز


نمایش «شرقی غمگین» به کارگردانی سعید زارعی از سوم دی ماه اجرای عمومی خود را در پ