خبر : استقبال از پیکر شهید «علی خوش لفظ» در همدان - اسپاد نیوز


همدان - پیکر مطهر شهید «علی خوش‌لفظ» عصر امروز وارد همدان شد و مورد استقبال مرد