خبر : گفتگوی مقام معظم رهبری و شهید «علی خوش لفظ» - اسپاد نیوز


همدان - سال گذشته شهید «علی خوش لفظ» در دیدار مقام معظم رهبری با ایشان به گفتگو ن