خبر : باید رسیدگی بیشتری به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) شود/ تهران جزئی از تاریخ ری - اسپاد نیوز


عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه این شهر با همه وسعت خود جزئی از تاریخ ری است و ه