خبر : رئیس اتاق تهران: صدای بخش خصوصی گرفت از بس داد زد - اسپاد نیوز


رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی از بس نسبت به سیاست های ناد