خبر : مسکن در تهران چقدر گران شد؟ - اسپاد نیوز


متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و 996 ه