خبر : زلزله‌های ایران هیچ ربطی به هارپ ندارد - اسپاد نیوز


مدیر بخش مرکز زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن وقوع زلزله به‌دلیل سیستم ه