خبر : تجارت کثیف با جمع‌آوری بطری مشروبات خارجی از سطل‌های زباله عکس - اسپاد نیوز


افرادی که با جمع‌آوری بطری مشروبات الکلی خارجی از سطل‌های زباله شمال شهر، آن