خبر : کاهش حجم عرضه و تقاضا در بازار - اسپاد نیوز


در معاملات امروز چهارشنبه 96.05.18 در بازار برق بورس انرژی، 5,721,000 کیلووات برق به ارزش 26 م8